go up
NSF ungdom under vann panorama Fotograf Paal Staven

Midler til innsats for barn som lever i inntektsfattige familier

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.

  • Vil ditt idrettsråd/idrettslag samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om å sikre at alle barn i kommunen kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi?
  • Vil dere ta ansvar for et prosjekt, eller kan dere bidra til et prosjekt i regi av kommune/andre frivillige organisasjoner?
  • Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner til dette arbeidet, og det er viktig at idretten er med på arbeidet!
X