go up

Members 1st – Få innsikt i medlemmenes behov

Members 1st er et verktøy for å gjennomføre en medlemsundersøkelse. Dette gir klubbene innsikt i tilfredsheten blant medlemmene og gir inspirasjon til hvor klubben kan utvikle seg og skape positive endringer. Målet er å øke tilfredsheten blant medlemmene i klubbene slik at de forhåpentligvis blir lenger i klubben og idretten.

Bergen Vest Svømmeklubb (BVSK) har benyttet seg av tilbudet om medlemsundersøkelse via Members 1st. BVSK ble stiftet i 2020 da Bergens svømme- og livreddningsklub og Vestkantsvømmerne fusjonerte. Som et ledd i arbeidet med å skape en samlet klubb og identitet bruker BVSK Members 1st for å kartlegge medlemmenes ønsker og tilbakemeldinger.

Members 1st er en god mulighet til å få tilbakemeldinger og innspill fra våre medlemmer. Vi bruker verktøyet aktivt for videre klubbutvikling. Resultatene i den første runden gav oss noen viktige holdepunkter som vi  kunne gripe fatt i, sier daglig leder i BVSK Erik Halvorsen.

Medlemmenes behov i sentrum

Members 1st er utviklet av Players 1st, og brukes av blant annet Dansk Svømmeunion, Norges Golfforbund og Norges Fotballforbund.

Blant spørsmålene i skjemaet er noen faste for alle klubber, mens andre er tilpasset den enkelte. Det gir mulighet til å sammenligne resultater med andre klubber samtidig som klubbene får tilgang til informasjon som er spesielt rettet mot dem.

BVSK sendte ut første skjema i 2021 og har nettopp sendt andre runde til alle medlemmene.

– Vi ønsket å kartlegge behovene blant våre medlemmer. Vi identifiserte noen konkrete områder som vi ønsket å følge opp i 2022 med bevisste satsinger. Det var blant annet et ønske om flere sosiale arrangementer for å skape større klubbfellesskap. Vi favner tre kommuner og 10 steder med aktivitet, og forstår behovet for flere sosiale arrangementer. Vi har blant annet holdt årsfest, halloweenfest, gått på stolpejakt, hatt en rekke arrangement på gruppenivå og om ikke lenge er det julearrangement, sier Erik Halvorsen og fortsetter:

– Vi så også et behov for enklere informasjonsflyt for våre medlemmer. Derfor har vi laget en ny nettside hvor informasjonen er lettere tilgjengelig. Vi holder også jevnlig informasjonsmøter for medlemmene, slik at vi kan holde dem løpende orientert om driften i klubben og aktivitetene som de kan være med på. Dette ble en del av den økonomiske satsingen vi gjorde etter undersøkelsen i 2021. Et annet viktig område var å få på plass klubbbekledning for medlemmene, slik at de føler seg som en del av et fellesskap.

Innsatsen som BVSK la ned etter første spørreskjema evalueres i andre spørreskjema, akkurat som klubben er på utkikk etter nye innsatsområder som medlemmene kan etterspørre. Klubben ser på bruken av Members 1st som et pågående tiltak som de ønsker å bruke så lenge NSF har det tilgjengelig.

Så lenge Svømmeforbundet ønsker å ha Members 1st skal vi være en lojal støttespiller. Vi har lyst til å være med til å utvikle verktøyet sammen med Svømmeforbundet og vi ser at det er flere gode sider ved det i dag.

Foto: Peter Aglen/BVSK

Gratis for NSFs medlemsklubber

Mulighetene ved bruk av Members 1st er mange, og med egne spørsmål kan klubbene velge hvor de ønsker større innsikt. Det kan f.eks. være å sende spørreskjemaer til medlemmer, frivillige, trenere/instruktører, nye medlemmer eller potensielle nye medlemmer.

Bruken av Members 1st har til nå vært gratis for NSFs medlemsklubber, og det vil det fortsatt være i 2023.

Lenke med mer informasjon om Members 1st og hvordan klubben kan få tilgang er nederst i artikkelen.

X