go up

Masterprosjekt – kartlegging av mentale ferdigheter og mental trening

Bli med i forskningsprosjektet «Kartlegging av mentale ferdigheter og mental trening i norsk svømming»!

Formålet med prosjektet er å kartlegge mentale ferdigheter hos svømmere på NM junior- og/eller senior nivå som er 16 år og eldre, og treneres vektlegging av og kunnskap om mental trening for utøvere på dette nivået.

Disse utøverne har ofte et ønske om å utvikle seg og konkurrere blant de beste utøverne i Norge og internasjonalt. Utøverne opplever store krav til både fysiske og mentale ferdigheter, og flere av verdens beste utøvere benytter seg i dag av mental trening for å prestere bedre på trening og i konkurranse.

Trenere kan spille en stor rolle i hvordan de tilrettelegger for utøveres mentale trening. Trenerens vektlegging av og kunnskap om mental trening er derfor viktig å studere i samsvar med utøvernes mentale ferdigheter.

I dette prosjektet ønsker vi derfor å få mer kunnskap om mentale ferdigheter og mental trening hos noen av Norges beste svømmere og deres trenere.

Utøverne som deltok på NM langbane 2021 (fylt 16 år) har fått direkte epost om undersøkelsen.

Er du trener for utøvere på NM junior/senior nivå? Da ønsker vi gjerne at du deltar i prosjektet ved å besvare noen spørsmål via denne lenken: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=SRT4MQ1ELK1J

Det tar ca 15 minutter å besvare og du svarer anonymt.

Undersøkelsen er åpen for besvarelse til og med 1.November 2021.

Del gjerne undersøkelsen med utøvere og trenere i din klubb!

På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen

Rebecca Karlsson (masterstudent Norges idrettshøgskole)

Gro Jordalen (PhD, prosjektansvarlig) og Bjørn Harald Olstad

X