go up

Lisens 2016 kan betales fra 21.desember

Fra og med mandag 21. desember 2015 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2016. Forsikringsvilkårene for 2016 er ytterligere forbedret sammenlignet med 2015. Den eneste forskjellen mellom grunnlisens og utvidet lisens er behandlingsgarantien på 3 måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens. Lisenssummene er uforandret i forhold til 2015. Se forsikringsvilkår og ytelser, og all informasjon om lisens 2016 på denne siden.

X