go up

Landsstevnet teller med i kåring av Beste svømmeklubb

Landsstevnet i svømming er et stevne med lange og gode tradisjoner – og det er et stevne på lik linje med andre stevner. Det jobbes godt ut i mange av klubbene for å få utøverne klare til årets høydepunkt. Til kåring av Beste svømmeklubb, er det sportslige prestasjoner med poeng for resultater oppnådd i norske og internasjonale mesterskap. Fra og med 2024 gir også Landsstevnet poeng. Beregningen er som følger:

  • Det gis da 5 poeng til klubben for deltakelse på Landsstevnet.
  • Det gis videre 1 poeng pr deltakere klubben har med på Landsstevnet. 

En klubb som stiller med 5 svømmere, vil altså få 10 poeng. Vi håper dette kan være med på å heve statusen for deltakelse på Landsstevnet!

X