go up

Landsstevnet i svømming – ny dato 7.-8. november

Norges Svømmeforbund, sammen med arrangøren Tønsberg Svømmeklubb, har besluttet å gjøre et nytt forsøk på å arrangere Landsstevne i svømming for utviklingshemmede i jubileumsåret 2020 (30 år). Landsstevnet skulle opprinnelig vært arrangert i mars, men måtte avlyses på grunn av Corona-pandemien.

Hvordan hverdagen er i november og hva som er tillatt da, vet vi ikke nå, men vi ser at det er mer og mer som åpnes opp igjen og er optimister. Men vi må likevel ta forbehold om at de smittevernregler som vil være gjeldene for når Landsstevnet skal arrangeres, gjør det mulig å gjennomføre et slikt stevne.

Nærmere informasjon og oppdatert innbydelse er publisert på Landsstevne-siden.

Her er en stemningsrapport fra stevnet i Asker i 2019. Enjoy : )

X