go up

Landsstevnet 2021 og lokale arrangement

Oslo-klubben SK Speed blir arrangør for Landsstevnet 2021. Med håp håp om et mest mulig “normalt” Landsstevnet, er arrangementet lagt til høsten, 20.-21. november. SK Speed var var også arrangør i 2018 og klubben gleder seg til nok en gang å ta i mot vår flotte utøvere.

Det er lenge til november, så i mellomtiden oppfordrer vi klubbene til å ha aktiviteter og stevner lokalt, så langt det lar seg gjøre ut fra gjeldende smittevernregler. Landsstevnet lokalt i november og desember viste oss at det er veldig lite som skal til for å få til mye bra aktivitet – og ikke minst så vi flere gode eksempler på at våre S14-svømmere selvfølgelig har sin naturlige plass i eksisterende stevner!

For både Landsstevnet og lokale aktiviteter vil det være mulig å søke om tilskudd for å dekke deler av kostnadene. Nærmere informasjon  og skjema om dette kommer.

Sett av helgen 20.-21. november og begynn å tenk på hva dere kan få til lokalt i løpet av vinter/vår.

X