go up

Landsstevnet 2020 lokalt

Når en ikke kan samles til et felles Landsstevne, må aktiviteten skje lokalt – og det er vi gode på!

Årets Landsstevne i svømming blir en lokal variant der klubben selv legger til rette for aktivitet og arrangement for sine utøvere – og kanskje også tar i mot klubber som har en eller noen få utøvere.

Klubben kan legge til rette for et uformelt stevne (rekruttstevne) eller konkurranser, en kan koble seg på et eksiterende stevne eller ha treningssamling. Det finnes mange muligheter for å skape god stemning! Så må det selvfølgelig være litt svømming – og alle som skal delta på Landsstevnet lokalt 2020 må svømme minst 4 øvelser i løpet av det lokale arrangementet. Trener skal ta tiden, men det er ikke satt noe tidskrav og det er heller ikke noe krav om dømming.

Så – her er det muligheter for at mange kan være med!

 

Les mer om Landsstevnet 2020 lokalt.

X