go up

Landsstevnet 2020 i Tønsberg avlyst – men vi kan ha lokal aktivitet

Med bakgrunn i at kommuneoverlege i Tønsberg kommune har frarådet arrangøren Tønsberg svømmeklubb å arrangere Landsstevnet i svømming 7.-8. november, er dessverre et felles Landsstevne i 2020 avlyst. 

Tønsberg Svømmeklubb og Norges Svømmeforbund har hatt som ønske og mål å kunne gjennomføre Landsstevnet i november. Med bakgrunn i at det har vært gjennomført flere stevner, men da med flere restriksjoner, ville en begrenset Landsstevne vært mulig å gjennomføre. Men, så lenge kommunens helsemyndigheter fraråder et arrangement, må vi forholde oss til det.

Vi vet at Landsstevnet er et høydepunkt for mange. For at det likevel skal bli noe aktivitet, vil vi nå oppforede klubbene til å legge opp til lokale aktiviteter og arrangementer  med “Landsstevnet lokalt”. Nærmere informasjon kommer i løpet av få dager.

Landsstevnet 2020 blir lokalt

Når en ikke kan samles sentralt, må en ta tak i de muligheter som er lokalt. Svømmeforbundet oppfordrer dette klubbene til å legge til rette for at lokale “Landsstevneaktiviteter” for sine svømmere – og gjerne invitere svømmere fra naboklubber. Her kan det være felles treninger, det kan være et eget mer uformelt stevne (rekruttstevne) eller konkurranser eller en kan koble seg på et eksiterende stevne.

Les mer om Landsstevnet 2020 lokalt

X