go up

LÅMØ uten tilskuere

Informasjon rundt Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) og koronavirus:

LÅMØ planlegges gjennomført, men dessverre UTEN tilskuere.

 

Norges Svømmeforbund (NSF) i samarbeid med Norges Idrettsforbund følger situasjonen fra dag til dag.

Alle beslutninger tas basert på informasjon fra fagpersoner i Folkehelseinstituttet og kommunelegen i den respektive kommune.

 

LÅMØ planlegges gjennomført i alle fem landsdeler 13.-15.mars, men dessverre uten tilskuere, for å redusere muligheten for smitte i stor folkemengde innendørs.

Utøvere, trenere og lagledere har tilgang til arenaen.

 

NSF har som mål å gjennomføre LÅMØ, men vi ønsker ikke at dette skal gå utover folkehelsen.

 

  1. NSF og arrangør vil ta de forhåndsregler som anbefales av Folkehelseinstituttet.
  2. Videre forventer vi at utøvere, trenere og støtteapparatet selv følger Folkehelseinstituttet og kommunelegens anbefalinger.
  3. Strykninger gjøres på vanlig måte.

 

Hvis situasjonen skal forverre seg og LÅMØ ikke blir gjennomførbart, tas denne beslutningen av NSF pr. landsdel.

Hvis en eller flere landsdeler ikke får gjennomført LÅMØ vil ranking for påmeldte utøvere inn til LÅMØ være gjeldene for kvalifisering inn til ÅM for alle landsdeler.

 

Eventuelle nye beskjeder vil bli publisert på svomming.no.

X