go up

Lærerik daglig leder samling!

Høstens samling for nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige ble arrangert i Trondheim 22.-24. oktober. Det var 24 deltakere fra 14 klubber, samt tre fra forbundskontoret som deltok.

Nettverket er for alle ansatte daglig ledere med minimum 50% stilling, samt ansatte svømmeskoleansvarlige med minimum 40% stilling. Hensikten med nettverket er faglig påfyll, nettverksbygging og lederutvikling, slik at man står stødigere i rollen sin, samt blir inspirert til mer utvikling i klubb. Les mer om nettverket her.

Tema for denne samlingen var blant annet dette:

  • Faglig påfyll for egenutvikling som leder, og for utvikling av klubb:

– Hvordan lede og utvikle team?
– Hvordan skape godt omdømme?
– Ungdom og frafall – hva sier forskningen?

  • Idrettsanlegg og teknologi – hvordan er fremtidens svømmeanlegg?
  • Rollen daglig leder og svømmeskoleansvarlig

Samlingen startet med besøk hos Trondhjems Svømme- & Livredninsklubb mandag ettermiddag, der vi fikk se aktivitetene deres i Pirbadet, og vi fikk et innblikk i hvordan de driver sin klubb. Bra besøk, og alltid fint å se hvordan andre klubber organiserer sin aktivitet.

Siden samlingen fant sted i Trondheim, var det mange gode fagpersoner fra både NTNU og Olympiatoppen Midt vi møtte. Vi hadde et flott innlegg om det å lede og utvikle team, vinnerkultur og personlighet av Elling Finnanger, som er tilknyttet blant annet Olympiatoppen Midt. Det ble gode diskusjoner rund innlegget til Trond Stiklestad fra Handelshøgskolen Trondheim om hvordan vi kan bygge omdømme for å tiltrekke oss samarbeidspartnere og medlemmer. Vi så på våre egne tall for aktivitet, lisens og mesterskapsdeltakelse, og Jan Erik Ingebrigtsen fra Idrettsvitenskap på NTNU hadde et veldig godt foredrag om ungdom og frafall i idretten. Det var mye lærerikt fra alle foredragsholderne som kan taes med hjem til klubbene for videre utvikling.

I tillegg hadde vi besøk av Senter for Idrettsanlegg og teknologi, som snakket om fremtidens idrettsanlegg, og luftkvalitet i svømmeanlegg.

Takk for en veldig lærerik, engasjerende og inspirerende samling! Det var en samling med mange gode diskusjoner, spennende erfaringsutvekslinger og mye god faglig input. Vi gleder oss til å se videre utvikling hos klubbene som har med deltakere i nettverket! 🙂

X