go up

Kurs for teamledere i svømmeklubbene

Med inspirasjon fra og i samarbeid med Trondhjems Svømme- og Livredningsklubb (TSLK) har NSF startet opp et nytt kurs for teamledere i svømmeklubbene. Som teamleder har du ansvar for å følge opp og veilede trenerne i klubben. Med kurset får teamlederen verktøy og ferdigheter til å hoppe inn i oppgavene som følger med rollen.

Kurset går over to dager og gir deltakerne innsikt i og ferdigheter for hverdagen som teamleder. Blant fokusområdene for kurset er:

 

  • Verdier og hvordan disse verdiene kommer til uttrykk gjennom ledelsesstil.
  • Growth mindset, vekstmentalitet, som også er en del av Trener 2 utdanning.
  • Emosjonell intelligens og hvordan det er viktig å mestre lederrollen.
  • Hvilke utfordringer kan oppstå som leder?
  • Hvordan være leder for noen du pleide å være kollega med.
  • Feedback og hvordan gi og søke feedback på en god måte uten å få pushback.
  • Coaching som et ledelsesverktøy.
  • Beslutningstaking og delegering som er viktige lederegenskaper.
Hands-on undervisning skal gi inspirasjon

Kurset er tilgjengelig i NSF kursportefølje på utdanning.svomming.no og ledes av Per Osland. Gjennom konkrete eksempler på ledelsesspørsmål skaper kurset et innblikk i hverdagen som teamleder, hvilke utfordringer som kan oppstå og hvordan håndtere slike utfordringer.

Når vi jobber med coaching, spesielt feedback, prøver jeg å opparbeide konkrete eksempler fra hverdagen til en teamleder; Hvilke utfordringer har de? Vanskelige foreldre? Da har vi en case med foreldre eller trenere som kanskje ikke jobber så bra sammen. Det kan være enkle ting og mere vanskelige ting, sier Per Osland.

I tillegg til daglig leder i TSLK, er Osland også kurslærer i NSF på Trener 1 og Trener 2-utdanningen.

Mine kurs er preget av at jeg foreleser minst mulig og at jeg i stedet har dialog og samtale rundt emnene. Prinsippene er ikke så kompliserte, det er relativt enkelte rett frem ting. Kunnskapen ligger der ute og det handler om å plukke ut det vi syns er relevant for de som jobber innenfor NSF. Når deltakerne går fra kurset skal de føle at de har noe konkret de kan begynne med neste dag. Det er så hands-on som mulig. Forhåpentligvis inspirerer man dem til å fortsette å jobbe med det, sier Osland.

Per Osland, Daglig leder i TSLK. Foto: NSF

Ferdigheter som kan brukes i flere sammenhenger

Flere klubber har allerede hatt gleden av å ha Per Osland som kursleder på teamlederkurs. Da daglig leder i Lambertseter SK (LSvK), Caroline Brinchmann hørte om kurset, var hun raskt ute med å spørre Osland om han ville holde kurset i LSvK. Det har nå blitt arrangert for LSvK og de andre Oslo-klubbene i noen år, med stor tilfredshet fra klubber og deltakere.

Målet har vært å forberede instruktørene på sin nye rolle som mellomleder, og spesielt det å gå fra være kollega til å bli mellomleder. Det er viktig at de opplever å være trygge i rollen, og har noe kunnskap om å håndtere forskjellige utfordringer du får i rollen. Deltakerne har vært fornøyde med påfyllet, og mange har sagt at de lærer ting de kan bruke også i det daglige livet, sier Caroline Brinchmann.

Kursinformasjon og påmelding

Det er nå planlagt to kurs høsten 2023, et i Oslo (28.-29. oktober) og et i Trondheim (11.-12. november, samt et i Bergen 6.-7. januar 2024. For mer info og påmelding se linkene nedenfor.

X