go up
NSF svømmer dame

Konsept fra SVU: Elitestevner svømming

Svømmeutvalget i NSF har laget et konsept som klubber kan bli med på i perioden 15.april – 24.mai.

 

Tanken er å gi en samlet rangering (junior og senior) for alle arrangementer over hele landet.
Resultatlister publiseres rett etter siste stevne er arrangert. Resultater pr. arrangør publiseres fortløpende.

 

Stevnet vil være for elitesvømmere som har oppnådd 600 poeng (Fina 2020 poengtabell) -eller mer- på minst en øvelse i perioden 13. april 2019 til 12. april 2021.

 

Parasvømmere må ha oppnådd 150% på minst en øvelse i perioden 13. april 2019 til 12. april 2021.

 

Se vedlegg for informasjon til potensielle arrangører, og mal for innbydelse.

 

X