go up
NSF dame under vann

Klubbundersøkelsen 2017

Kjære alle klubber i Norges Svømmeforbund!

Vi i Norges Svømmeforbund trenger mer informasjon om dere klubber, slik at vi kan støtte dere på en enda bedre måte deres i klubbdrift- og utvikling. Dette vil bidra til at vi alle kan jobbe enda bedre opp mot Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan 2016- 2019.

Vi gjennomfører derfor en Klubbundersøkelse og håper alle klubber tar seg tid til å svare på denne. Du finner undersøkelsen her.

Vi håper dere alle støtter opp om undersøkelsen,-hvert bidrag er viktig.
Siste frist er tirsdag 28. februar.

Lykke til med gjennomføringen!

X