go up

Klubbtrappa – bygge klubb trinn for trinn

Vi vil vel alle utvikle klubben vår? Men hvor skal man starte? Veldig mange klubber har skjønt at svømme- og grenskolen er klubbens grunnmur. Svømme- og grenskolene gir rekruttering og økonomi, og gjør det mulig å drive resten av klubben på en god måte. En god svømme- og/eller grenskole er trinn 1 i Klubbtrappa. Klubbtrappa er laget for å hjelpe klubbene med å prioritere. Finn ut hvilket trinn din klubb er på og se klubbtrappa i sin helhet her.

Ønsker din klubb motivasjon, hjelp til å prioritere eller hjelp til å utvikle Virksomhetsplan eller Sportslig plan? Klubbesøk bestilles ved å ta kontakt med Kari på kari@svomming.no.

X