go up

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy til alle klubber tilsluttet Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund har inngått en ny avtale med Klubbpakka, som gir alle medlemsklubber fri tilgang til innholdet i pakka.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs nye avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for svømmeklubber spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener og trener. Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer.

Klubpakka vil spare klubbledelsen for mye tid og penger. I tillegg vil klubben opptre korrekt i forhold til lover, regler og avtaler dersom rådene følges og standardavtaler benyttes.

Alle medlemsklubber i NSF vil få tilsendt informasjon om innlogging og tilgang til Klubbpakka.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

 

 

 

 

X