go up

Klubbesøk skaper utvikling

Norsk svømming er i god utvikling, og med over 300 klubber og 75.000 medlemmer gjøres det mye arbeid rundt om i Norge. Det gir inspirasjon og motivasjon til videre utvikling.

Som et ledd i utviklingen kan klubber under NSF få et kostnadsfritt besøk av en klubbveileder. Besøket kan hjelpe klubbens engasjerte til å få en bedre forståelse for norsk idrett og NSF, og gi tanker om hvordan klubben bør jobbe videre.

Møtet med klubbveileder er satt i en sosial setting, og har som mål å skape økt engasjement for klubben og diskutere tanker om klubbens fremtid. Hvor er klubben i dag og hvordan ønsker vi at klubben skal være i fremtiden?

En klubb som nylig takket ja til tilbudet om klubbesøk er Båtsfjord Sportsklubb Svømming.

Vi er en liten klubb som drives på frivillighet, og det har vært positivt for oss å få innspill fra NSF. Klubbesøket ga oss innblikk i hva som kreves for å utvikle oss som klubb og trenere, og vi ble oppmerksomme på tiltak som vi kan sette i gang slik at klubben får en større helhetsfølelse og oversikt, sier trener og leder i Båtsfjord Sportsklubb Svømming Evgenia Myreng.

Artig å se klubbens vilje til å utvikle seg

Det var NSFs utviklingskonsulent Kristin Angelsen som ledet klubbesøket i Båtsfjord.

Det var et spennende besøk i Båtsfjord, og vi fikk diskutere mange interessante temaer og problemstillinger som klubben kan jobbe med i fremtiden. Klubben hadde forberedt seg ved å bruke eller gjennomføre «Bedre Klubb»-verktøyet, som gir et innblikk i status i klubben og hvilke ansvarsområder ledelsen har. En liten kuriositet i Båtsfjord var også at det var 6 kvinner som deltok på møtet fra 6 forskjellige nasjonaliteter, sier Angelsen.

For at klubben skal få best mulig utbytte av besøket, anbefales det også at ledelsen og de engasjerte bestemmer seg for hvilken klubbtype akkurat deres klubb er.

De norske klubbene under NSF har ulike utgangspunkt, rammebetingelser og mål for sitt arbeid. Noen ønsker å tilby opplæring og fokuserer 100% på det, mens andre har elitesvømming og å få utøvere til OL som mål. Det er store forskjeller på hvilke tiltak som er best for hver enkelt klubb da det er viktig å jobbe ut fra egen situasjon og ambisjoner, og ikke gjøre som alle andre, sier Angelsen.

Fokus på klubbtype var også et tema under klubbesøket i Båtsfjord, hvor de tilstedeværende trenerne og lederne ble utfordret på dette.

Vi brukte mye tid på å definere hvilken klubbtype vi er i Båtsfjord. Vi kom frem til at vi er mellom en breddeklubb og en konkurranseklubb, da vi har utøvere som er helt nybegynnere og skal lære å svømme, men også utøvere som deltar i NM. Kravene til disse klubbtypene krever ulike tilnærminger og det var sunt for oss å bli oppmerksomme på de ulike behovene som oppstår ved ulike klubbtyper, sier Myreng.

Videre arbeid og oppfølging

I klubbesøket er målet at klubbene skal få innspill til konkret videre arbeid som de kan ta med seg. Klubbveileder vil følge opp med en rapport som inkluderer hva som ble diskutert under klubbesøket og hvor det er innspill til videre arbeid.

Det er forskjellig fra klubb til klubb hvilke tiltak som jobbes med etter klubbesøket, da det avhenger av klubbens nåværende ståsted og hvor klubben ønsker å være. I Båtsfjord er målet å skape tydeligere rammer for klubbens arbeid via en klubbhåndbok, slik at alle i og rundt klubben er klar over visjoner og mål for klubbens arbeid.

Det fire timers klubbesøket gikk fort og vi fikk gode samtaler og nyttig informasjon som vi kan bruke videre. Vi er allerede i gang med å utvikle en klubbhåndbok og vil fortsette å jobbe med den i fremtiden. Det skal bidra til å skape en samlet kultur og visjon for klubben som er tydelig for alle, sier Myreng.

Interessert i klubbesøk?

Norges Svømmeforbund og våre klubbveiledere kommer gjerne på besøk til din klubb for å bidra med inspirasjon og kompetanse.

Ta kontakt med vår utviklingskonsulent Kristin Angelsen for mer informasjon.

X