go up
NSF open water

Har DIN klubb en oppdatert virksomhetsplan?

 

En virksomhetsplan er et styringsverktøy/ strategidokument som beskriver klubbens visjon, verdier og virksomhetsidé, i tillegg til klubbens fremtidige planer og mål. Med andre ord sier virksomhetsplanen noe om hva klubben står for, hvem man ønsker å gi et aktivitetstilbud og hva man ønsker at klubben skal jobbe mot 2-4 år frem i tid.

Hele klubben skal være involvert i utarbeidelsen av virksomhetsplanen, og klubbens virksomhetsplan skal ha utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan.

Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan for perioden 2016-2019 ble vedtatt på Svømmetinget i Bergen 23. april i år, og finnes her: Virksomhetsplan NSF 2016-2019

Vi anbefaler alle klubber å få hjelp av en klubbveileder i prosessen med å utvikle virksomhetsplanen sin! Ta kontakt på kari@svomming.no/ 98221934 for booking av virksomhetsplanprosess.

 

Les mer om virksomhetsplanprosessen her!

 

 

 

 

X