go up

Kartlegging av treneren i norsk idrett

“Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og særforbund ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge.

 

Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

 

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen ble i slutten av august sendt ut til flere tusen trenere via e-post. Adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere.

 

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa for hele norsk idrett.

 

Vi oppfordrer alle trenere i svømmeidretter til å delta på undersøkelsen, slik at dere kan dele dine opplevelser fra det å være trener – og være med å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge!

X