go up
NSF svømmer dame

Junioralder svømming

Forbundsstyret i NSF har vedtatt at dagens junioralder for svømming med jenter 18 år og gutter 19 år videreføres som en prøveordning fram til 2025.

 

Bakgrunn:
Det ble på Forbundstinget 2019 vedtatt junioralder som samsvarer med den internasjonale aldersgrensen.
Under koronapandemien ble det gjort vedtak om å heve denne med ett år både for jenter og gutter, for å redusere frafall og sikre deltakelse for juniorer som mistet mesterskap på avlysninger.

Det ble høsten 2021 besluttet at justert junioralder skulle stå frem til Forbundstinget i 2022, for å sikre kontinuitet.
Ved en inkurie så ble denne saken ikke sendt inn til Forbundstinget, selv om både SVU og FS har gjort positive vedtak.

X