go up
NSF svømmer dame

Junioralder i svømming videreføres

Vi er fortsatt i en pandemi, og Svømmeutvalget i NSF har fått mange henvendelser, om junioralder og fremmet derfor et forslag til Forbundsstyret i NSF som vil gi en viktig avklaring for utøvere og trenere.
Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund har besluttet at utvidelsen med ett år for junioralderen i svømming videreføres, slik at den også gjelder etter 1.januar 2022.
Utvidelsen med ett år i junioralder vil gjelde fram til eventuell endring blir vedtatt på Forbundstinget i 2022.

 

Svømmeutvalget har planlagt evaluering av junioralder og stevnestruktur. 
Junioralder og stevnestruktur som ble vedtatt på Forbundstinget 2019 vil klubbene få anledning til å komme med innspill på, og dette vil føre til en evaluering som gir et grunnlag for om det skal legges fram endringer av junioralder og stevnestruktur på Forbundstinget i april 2022.

 

Junioralder 2022 fram til eventuell endring blir vedtatt på Forbundstinget i 2022
Eldste aldersklasse for junior i Norge i 2022 vil være18 år for jenter og 19 år for gutter.

Jenter:
  • Seniorklasse for de som er født i 2003 og tidligere.
  • Juniorklasse for de som er født i 2004 og senere.
Gutter:
  • Seniorklasse for de som er født i 2002 og tidligere.
  • Juniorklasse for de som er født i 2003 og senere.

 

Nyhet om forlengelse av junioralder i svømming: 6.november 2020.

 

X