go up
NSF trening gruppe

Invitasjon til Samling for unge ledere, trenere og dommere

Samling for unge ledere, trenere og dommere blir i 2017 arrangert 18.-19. mars i forbindelse med NM kortbane i Bergen. Målgrupper for samlingen er ungdommer mellom 14 og 25 år som har:

-deltatt på Lederkurs for ungdom i regi av NSF, og/ eller

-deltatt på Ungdomstrener eller Trener 1 kurs og kommet i gang med praksis, og/eller

deltatt på Kretsdommerkurs og kommet i gang med praksis.

Samlingen kommer til å inneholde både fellesforelesninger, gruppeoppgaver og enkeltmoduler tilpasset de ulike målgruppene. Dette er en helg viet til læring, inspirasjon og nettverksbygging, og vi håper riktig mange klubber ser nytten av å bruke denne arenaen til utvikling av egen klubbungdom i ulike roller.

Her finner du mer informasjon om program og påmelding:

Program Samling unge ledere trenere dommere 2017

X