go up
Gla gutt i vann

Ny instruktørutdanning – Instruktør småbarnssvømming

Norges Svømmeforbund (NSF) har over en periode jobbet med å utvikle et instruktørkurs for småbarnssvømming med utgangspunkt i ferdighetsmålene som er definert for ferdighetsmerkene Duppe og Elias.

Instruktørutdanningen for Instruktør småbarnssvømming består av to deler, en e-læringsmodul og en kurshelg. For å kunne melde seg på kurshelgen må man ha gjennomført og bestått e-læringsmodulen.

NSF har i begynnelsen av november utdannet flere kurslærer for småbarnssvømming, men det gjenstår praksis før disse blir oppført på utdanningssiden som Kurslærer småbarnssvømming. Praksisen skal de gjennomføre gjennom 4 instruktørkurs som NSF har planlagt og satt opp i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, disse er publisert på minidrett.no. Så fort disse kursene er gjennomført vil vi ha flere kurslærere som klubber/kretser kan kontakte for å planlegge egne kurs.

For å kunne ta utdanningen Instruktør småbarnssvømming må man være Begynnerinstruktør og ha fylt 18 år.

X