go up

Instruktørkurs svømmeopplæring funksjonshemmede i Sandefjord 13. mars

Instruktørkurs svømmeopplæring for funksjonshemmede i Sandefjord 13. mars

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Sandefjord svømmeklubb og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede søndag 13. mars på Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberg i Oslo. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.
Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Sted: Idrettens Hus, Stadionveien 5, Sandefjord

Antall deltakere: Minimum 8 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 20 deltakere

Kurslærer: Trude Halvorsen

Pris: for medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1 000, – Pris for øvrige kursdeltakere: kr 1 500, – Medlemmer i klubber tilsluttet NSF har har prioritet om kurst blir fullt.

 

Kursmateriell: Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser” inngår i deltakeravgiften.

 

 

Påmelding og betaling:

Bindende påmelding innen 3. mars

Kr 1 000 / kr 1 500 betales inn til Sandefjord svømmeklubb  sin konto 24800658159 innen 3. mars

Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2016”
Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no

For deltakere utenfor NSFs medlemsklubber, se Invitasjon

Kart Idrettens Hus, Sandefjord

 

Er det noen spørsmål, ta kontakt med:

Sandefjord Svømmeklubb v/ Line Kvan Fadum

line.van.fadum@sandefjord.kommune.no

Tlf 93 45 50 56

 

Kristin Homb i NSF
kristin@svomming.no
tlf 21 02 96 73.

X