go up

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen i NSF ønsker innspill fra klubber og kretser til kandidater til Forbundsstyre, utvalg og komiteer.
NB! Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig til det aktuelle vervet før de foreslås.
Frist for melde inn kandidater er 1.mars 2022.

Ta kontakt med valgkomiteen:

 

Leder
Inger Grødem Haraldsen
ingh2010@hotmail.com
9758 3726

 

Medlem
Kristian Arnesen
krisarn@me.com
9242 1163

 

Medlem
Toralf Westermoen
toralf@klinikken.no
9013 3228

 

Varamedlem
Nina Pedersen
nina.pedersen@sorreisa.kommune.no
9266 1732

 

 

Forbundstinget arrangeres i april 2022, og valgkomiteen skal fremme forslag på personer til følgende verv:

a) Forbundsstyrets leder og nestleder.

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

e) Fagutvalgene:

  1. Svømmeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Synkronutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  4. Open-waterutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem
  6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer
  7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

 

X