go up

Innmelding av stevner til terminlisten 2020

Klubber som skal arrangere svømmestevner i 2020 kan nå melde inn stevner via medley.no.

Husk at frist for å melde inn stevner er 1.september.

 

Kretsene skal som vanlig ha oppgaven med å koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer, og gjør eventuelle andre nødvendige endringer.

 

Innmelding av stevner til terminlisten 2020:

https://www.medley.no/InnmeldStevne.aspx
Skriv inn registreringskode: NSFapprobert (uten mellomrom i tekst)

 

Du kommer så inn på registreringssiden.

 

Her kan du som ansvarlig for din klubb registrere approberte stevner for kalenderåret 2020.

Legg inn din epostadresse og fyll inn de forskjellige feltene.

Finner du ikke påmeldingsansvarlig og arrangementsansvarlig i listene for disse, så fyller du inn navn, epost og mobil i feltene rett under listevelgeren.

Det samme gjelder basseng. Ligger ikke bassenget i listen, skriv inn navnet på bassenget i feltet rett under.

 

Når du har registrert stevnet vil du motta en epost som bekreftelse på at stevnet er registrert. I denne eposten ligger det også en kode. Denne kan du benytte til å endre data for stevnet før kretsen starter sin behandling av terminlisten.

 

Alle registreringer og eventuelle endringer må være gjort før 1. september.

 

Hovedterminlisten 2020 er publisert – søk i terminlisten på 2020.

X