go up

Inkluderingsprisen 2017

Vi har parasvømmere i verdenstoppen og mye bra aktivitet i mange klubber. Men er det noe som har gjort en ekstra innsats for å tilrettelegge for utøvere med funksjonsnedsettelser – og fortjener litt ekstra heder og ære?

Inkluderingsprisen 2017 deles ut i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar lørdag 6. januar. Med en slik pris ønsker Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) å sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort innen idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Følgende står i statuttene for prisen:
Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen.

Det er særforbund og idrettskretser som kan nominere kandidater til prisen. Svømmeforbundet ønsker innspill til aktuelle kandidater, mer konkret:

  • informasjon om den nominerte
  • arbeid og omfang av aktivitet
  • hvorfor prisen er fortjent
  • om tilbudets eventuelle videre utvikling

Send inn forslag om aktuelle kandidater til post@svomming.no innen 20. november. 

Se også nærmere informasjon på NIF sin hjemmeside.

X