go up
Logo norges idrettsforbund

Ingen idrettsregistrering i januar

Idrettsregistreringen har tradisjonelt blitt gjennomført i januar hvert år. Fra og med 2016 blir idrettsregistreringen flyttet til april måned. Årsaken er at Norges Idrettsforbund (NIF) ønsker å samle alle rapporteringer og søknader på ett sted, og at det skal bli færre frister og forholde seg til. Med andre ord – de vil gjøre det lettere for alle klubber. NB! Alle klubber må vedta ny lov på årsmøtet sitt i 2016.

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF.

Oppsummering av de tre viktigste punktene:
1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars
NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet
informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll med mere.
MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret.
Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte.
Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.
2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er
planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.
3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine
medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.
For ordens skyld: Idrettsregistreringen 2016 som må være gjort innen 30. april kan gjøres manuelt i 2016.
Ny nettside
For å hjelpe idrettslagene har NIF etablert følgende nettside der all ny informasjon er samlet:

Enklere idrettslag 2016

 

X