go up

Informasjon vedrørende koronaviruset

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon.
Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

30. januar erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en “alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse”.

 

De norske helsemyndighetene følger utviklingen nøye, og kommer med anbefalinger og råd.

 

Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

 

Norges Svømmeforbund i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF) følger situasjonen fra dag til dag. Alle beslutninger som blir tatt vil være basert på informasjon fra fagpersoner i Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i den enkelte kommune.

Norges Svømmeforbund vil publisere eventuelle beskjeder som angår svømmeidrettene i Norge på svomming.no.

X