go up
NSF svømmer dame

Informasjon rundt LÅMØ 2021

Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) planlegges gjennomført, i henhold til trinn 3 i Regjeringens gjenåpningsplan.

 

Sammen med Norges Idrettsforbund følger Norges Svømmeforbund situasjonen nøye fremover.
Alle beslutninger tas basert på informasjon fra fagpersoner i Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i respektive kommuner.

 

LÅMØ planlegges gjennomført i alle landsdeler 3.-5.september 2021, men dessverre uten tilskuere.
Utøvere, trenere og lagledere har tilgang til arenaen.

Slik det ser ut i dag, vil det kjøres jente- og gutteavdelinger for å holde seg innenfor gjeldende anbefalinger for kohortstørrelse (2×200).

Skulle det i perioden frem mot LÅMØ bli ytterligere lettelser, vil dette vurderes fortløpende.

 

Hvis situasjonen mot formodning skulle forverre seg og LÅMØ ikke blir gjennomførbart, tas denne beslutningen av NSF pr. landsdel.
Hvis en eller flere landsdeler ikke får gjennomført LÅMØ vil ranking for påmeldte utøvere inn til LÅMØ være gjeldene for kvalifisering inn til ÅM for alle landsdeler.

X