go up

Informasjon rundt LÅMØ 2021, ÅM 2021 og NM kortbane 2020

NSF i samarbeid med NIF følger situasjonen med koronapandemien fra dag til dag.
Alle beslutninger tas basert på informasjon fra fagpersoner i Folkehelseinstituttet og  Helsedirektoratet, samt påbud og råd fra regjeringen og de kommunale myndigheter.

NSF har som mål å få gjennomført LÅMØ, ÅM og NM kortbane. Det er viktig for svømmesporten at utøvere møtes og konkurrerer, for å holde motivasjon oppe. Prestasjoner er ikke det viktigste nå, men heller det å komme i gang etter er lang periode uten konkurranseaktivitet grunnet koronapandemien. Vi så en «boost» i motivasjon etter at vi klarte å gjennomføre NM Ungdom i Tromsø. Tusen takk til Tromsø Svømmeklubb for en suveren gjennomføring!


LÅMØ 2021

Slik situasjonen er nå kan LÅMØ ikke gjennomføres opprinnelig helg (12.-14.mars).

  • Ny foreløpig dato for LÅMØ er 9.-11. april.
  • Hvis LÅMØ ikke lar seg gjennomføre i april blir det flyttet til 3.-5. september.

LÅMØ vil bli gjennomført uten publikum i alle landsdeler.
Kun utøvere, og minimalt med trenere og lagledere har tilgang til arenaen.

LÅMØ vil blir splittet pr landsdel for region Øst og region Vest.
Det vil si at det blir to arrangører i disse regionene.
Tilsvarene vurderes også for de andre 3 landsdelene.
Mer informasjon kommer på medley.no så fort informasjon er på plass.

Påmeldingsfrist og kvalifiseringsperiode blir skjøvet på i henhold til ny arrangementsdato:

Hvis LÅMØ blir arrangert 9.-11. april blir påmeldingsfristen den 24. mars, og kvalifiseringsperioden blir fra 25. februar 2019 til 24. mars 2021.

Kvalifiseringsperioden blir altså forlenget frem til den nye påmeldingsfristen. Alle kvalifiseringstider fra den opprinnelige kvalifiseringsperioden vil fortsatt være gjeldende.


ÅM 2021

  • Går som planlagt 22.-24. mai.
  • Alternativt dato hvis LÅMØ må flyttes: 24.-26. september.

 

 


NM Kortbane 2020

Svømmeklubben Poseidon Porsgrunn hadde gjort en formidabel jobb og hadde alt klart til gjennomføring av mesterskapet i november 2020, men dessverre måtte dette flyttes grunnet innstramminger av regjeringen og lokale myndigheter.

  • Ny dato blir: 15.-18. april 2021

Hvis mesterskapet ikke kan gjennomføres denne datoen blir dessverre NM kortbane 2020 avlyst. Hvis det blir avlyst så vil NM kortbane 2021 bli tildelt SK Poseidon.

Påmeldingsfrist og kvalifiseringsperiode blir skjøvet på i henhold til ny arrangementsdato.

Påmeldingsfristen til NM blir tirsdag 6.april, kvalifikasjonsperioden blir fra 4.november 2018 til 6.april 2021.

 


Stevner – når koronavettreglene tillater det:

SVU oppfordrer klubber til å arrangere lokale approberte stevner i egen klubb eller med naboklubber hvis det lar seg gjøre, slik at utøvere får konkurrert.
Husk at stevnet må være registrert på medley.no, godkjent av lokal svømmekrets, og meddelt NSF. Invitasjon og resultater sendes inn som vanlig til resultater@medley.no.

 

NSF publiserer fortløpende oppdateringer på www.svomming.no og www.medley.no

 

Med vennlig hilsen
Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund

X