go up

Idrettskrets og særforbund kvalitetssjekker rapportering

Alle landets klubber har i løpet av april måned gjennomført samordnet søknad og rapportering. Idrettskretsene og særforbundene går nå i gjennom rapporteringene, og kvalitetssjekker at tall som registrert stemmer. Offisielle tall vil være tilgjengelig i løpet av juni måned. En del av NSFs klubber vil bli kontaktet av NSF, i tilfeller hvor vi ser store avvik fra tidligere år, eller at vi ser at det er mangler.

X