go up

Ida Sandin – svømmetrener med ambisjoner

Norges Svømmeforbund har det siste året hatt et ønske om å rette fokus mot bedre kjønnsbalanse i forbundet, og spesielt øke antall kvinnelige trenere på høyere nivå.

Idrettspolitisk Dokument sier i programerklæring nr. 6 at norsk idrett skal «Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller». I svømmeidretten ser vi at det er mange kvinner som tar instruktørutdanning og Trener 1. Likevel er det få som tar Trener 2 og Trener 3 utdanning, og som er trener for grupper på høyere nivå.

Norges Skiforbund har også satt kjønnsbalanse og kvinnelige trenere på agendaen og de lanserte i høst et prosjekt i samarbeid med Statoil Morgendagens helter kalt Morgendagens Skiledere.

Prosjektet er et 3-årig mentorprogram. De kandidatene i prosjektet vil få sin egen personlige mentor. Noen av mentorene som er med er Marit Breivik, sommeridrettssjef i Olympiatoppen, Alexander Stöckl, landslagssjef i hopp og Gerd Kristiansen, tidligere leder av LO.  Sammen med mentor vil kandidatene sette seg mål for sin leder- og trenerkarriere i skiidretten. Målet med prosjektet er å få flere kvinnelige ledere og trenere på nasjonalt og internasjonalt nivå innen skiidretten. Prosjektet åpnet også for at 5 personer fra andre særforbund kunne være med.

Norges Svømmeforbund var så heldig å få med Ida Sandin, hovedtrener i Bærumsvømmerne, som deltaker i prosjektet. Hun deltok på første samling i mentorprogrammet i februar.

 

Vi tok en prat med Ida om hennes mål som svømmetrener, og inntrykket hun sitter igjen med etter første samling med Skiforbundet:

Hvorfor ønsket du å være med på dette?

Jeg har et mål om å jobbe internasjonalt med svømming, og liker å føle at jeg hele tiden er i utvikling. Jeg har flere deler med meg som trener som kan utvikles, spesielt det å bli flinkere på å ta en lederrolle som trener.

Hva er inntrykket ditt etter første samling med mentorprogrammet?

Inntrykket mitt så langt er at gruppen på 25 jenter er kjempe, kjempe flinke med veldig høye ambisjoner. Sterke og bra folk. Det skal bli veldig spennende og utveksle erfaringer og få et godt nettverk. I tillegg oppleves det veldig seriøst å få en mentor. Det er jo en veldig stor prosess og et veldig profesjonelt opplegg. De tar tak i disse tingene ordentlig, og de tar virkelig tak i det. Det er ikke bare noe de har skrevet, men noe de faktisk bruker mye ressurser på, i tillegg til god oppfølging.

Vi har laget oss en facebookgruppe alle vi som er trenere i mentorprogrammet. På tull la jeg inn en film om da jeg gikk på ski. Etter et kvarter fikk jeg en telefon fra Britt, en av lederne i mentorprogrammet, om at jeg måtte forbedre teknikken på det og det og det. Tyngdeoverføring og bla bla bla… Hun ringte meg faktisk opp flere ganger, jeg var i lunsj og var litt opptatt. Hun skrev melding og liksom «kan du ringe meg opp igjen?» Det viser bare at det er et veldig engasjement fra deres side. Det føles veldig bra.

På forhånd var jeg veldig nervøs om at det skulle være mye ski-prat, men etter første samling ser jeg at det også er mye som er relevant for meg som svømmetrener, selv om jeg ikke kan noe om skiidretten.

Jeg ser mest fram til å få en mentor som virkelig kan utfordre meg, men også stille krav til mine svakheter og det jeg kan forbedre meg på. Det er veldig lett å unngå disse tingene i svømming. Jeg legger det heller fort bak meg. Jeg grugleder meg til å ta tak i dette. Jeg gleder meg aller mest til jobben jeg skal gjøre sammen med mentor, men også dette nettverket med mange dyktige jenter er veldig flott å ha.

Hva skal du gjøre her hos oss i svømmeforbundet?

Det er fortsatt litt uklart hva jeg skal gjøre for Svømmeforbundet. Jeg skal få lov å være med på samlinger, trenermøter og leir med landslaget, mesterskap og diverse landslagsaktivitet. Jeg får lov til å se, lære og observere. Det skal være en utviklingstrapp, med mer ansvar etter hvert. Om jeg skal jobbe kun med junior alle tre årene, eller om jeg skal jobbe med andre ting senere får jeg se på. Akkurat nå føles det bra å jobbe med juniorlandslaget, men det kan godt være det endres og at jeg synes det er kulere med senior senere. I tillegg skal jeg hjelpe til med nettverket for kvinnelige svømmetrenere som Norges Svømmeforbund skal starte opp.

Hva er målet ditt?

Målet mitt er å bli juniorlandslagstrener. Føles litt feil å si dette nå, at jeg vil ta jobben fra noen andre, men det er viktig å tørre å si dette som kvinne også. Ikke bare «Jeg er takknemlig for å være hovedtrener», men man må si det man har lyst til, og sette seg mål å jobbe etter.

På neste samling i april får deltakerne en mentor. Det blir spennende å se hvilken mentor Ida får. Vi ønsker Ida lykke til med mentorprogrammet og med målene sine. Vi gleder oss til å følge deg videre!

 

Oppstart nettverk for kvinnelige svømmetrenere

Et av tiltakene Norges Svømmeforbund skal starte med for å få flere kvinnelige trenere er å lage et eget nettverk for kvinnelige svømmetrenere. Oppstartsmøte for dette er under NM senior i Nadderudhallen, fredag 16.mars kl. 13.00.

Her er alle velkomne, og spesielt kvinnelige svømmetrenere på alle nivåer, eller de kvinner som ønsker å bli svømmetrenere. På dette oppstartsmøtet håper vi på mange innspill på hvordan et slikt nettverk kan fungere, og også tips til andre tiltak vi bør se på for å få opp andelen kvinnelige trenere. Vi serverer lunsj!

Meld deg på oppstartsmøtet via dette facebook arrangementet: Oppstartsmøte – Nettverk for kvinnelige svømmetrenere.

X