go up

Hvordan står det til med klubben deres?

Vet klubbens styre egentlig hvordan det står til med klubben? Med medlemstallet, med aktiviteten, med instruktører og trenere, med det organisatoriske og med frivilligheten?

Hva er status idag? Hvor bør vi fokusere på utvikling? Hvordan gjør vi dette?

Det er ikke lett for klubbens styre å få en god oversikt over alt som skal være på plass i et idrettslag. Og det kan være vanskelig å vite hva man bør bruke tiden sin på.

For å hjelpe klubbene litt på vei er Anerkjennelsesprogrammet utviklet. Anerkjennelsesprogrammet avdekker hva deres klubb er gode på og hvor det kan være utviklingsbehov, og kan enkelt kalles klubbens «helsesjekk». Programmet har spørsmål knyttet til klubben fordelt på fem innsatsområder:

  • Medlemskap
  • Organisasjon og ledelse
  • Aktivitetsutvikling
  • Trenere og utdanning
  • Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

Gjennom analysen får klubbens ledelse et godt innblikk i hvilke områder som bør prioriteres for å gjøre idrettshverdagen for aktive barn, ungdommer, voksne og engasjerte enda bedre, slik at klubben klarer å rekruttere, beholde og utvikle de aktive.

Norges Svømmeforbund anbefaler alle styrer i klubbene til å gjennomgå Anerkjennelsesprogrammet på et styremøte.

Det tar ca. 2 timer, og dere blir etter dette godt kjent med klubben. Det er et spørreskjema, og til slutt vil klubben få en poengskår ut ifra hva man har svart. Denne skåren kan man ha som mål å forbedre til neste år, eller forbedre skåren i forskjellige områder.

 

Forberedelser i forkant av gjennomgangen må dere ha funnet fram:

– Tall fra Samordnet rapportering, to siste år

– Kvalitetssjekken for svømmeskolen må være gjennomført av Svømmeskoleansvarlig (hvis klubben er med i Norges Svømmeskole)

– Antall lisensierte utøvere, to siste år

– Antall grasrotspillere (finnes på www.grasrotandelen.no)

Når dette er klart, er det bare å sette seg ned å gjennomføre klubbens “helsesjekk”!

Link til skjema, og mer info om Anekjerkjennlsesprogrammet finner du på denne siden. 

I etterkant av gjennomføringen bør klubben velge seg ut to-tre områder den skal fokusere på. Her har Norges Svømmeforbund mange typer besøk, verktøy og kurs som kan hjelpe klubben videre. Vi bistår gjerne der klubben trenger det, og tilpasser våre besøk og verktøy til dere.

 

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

 

 

 

X