go up
NSF butterfly panorama

Hvordan arrangere svømmestevner under koronapandemien

Hva skal til for å arrangere et svømmestevne nå under koronapandemien?
Hvor mange dommere må man ha?
Må man ha innbydelse?

 

NSF har laget presisering og huskeliste – slik at det skal bli lettere for klubber å vurdere om de kan arrangere stevne.

 

Se vedlegg for å se prosedyrer som arrangørklubb må forholde seg til.

X