go up
NSF butterfly panorama

Hvordan arrangere svømmestevner under koronapandemien

NB! Dokumentet er oppdatert 15.april med konkretisering av antall dommere.

Hva skal til for å arrangere et svømmestevne nå under koronapandemien?
Hvor mange dommere må man ha?
Må man ha innbydelse?

 

NSF har laget presisering og huskeliste – slik at det skal bli lettere for klubber å vurdere om de kan arrangere stevne.

 

Se vedlegg for å se prosedyrer som arrangørklubb må forholde seg til.

 

 

15.04.2021:
Dokumentet er oppdatert, med presisering av hvem som kan oppnevne dommere (inkl. overdommer/starter), samt at vi har konkretisert antall dommere i forhold til hvor mange baner som benyttes.

X