go up

Hva skjer med deltakerne etter Lederkurs for ungdom?

Vi har spurt tidligere deltaker Mathias Gundrosen (21) om hans reise og lærdom fra Norges Svømmeforbunds Lederkurs for ungdom. Det er nå to år siden han fullførte kurset.

Mathias studerer på andre året av bachelor-utdanningen Trenerrollen og idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole og jobber som trener i Asker Svømmeklubb. Lederkurs for ungdom ga mersmak, og han har siden tatt flere kurs i Norges Svømmeforbund. Nå er han nesten ferdig med NSFs Trener 2-utdanning i svømming. Mathias har tidligere vært trener og instruktør i Halden Svømmeklubb og har også bakgrunn fra ungdomsutvalget i klubben, samt Halden Idrettsråd.

Kan utgjøre en forskjell!

Han forteller at Lederkurs for ungdom var en inngang til å få en større forståelse for at han kunne utgjøre en forskjell. Som en del av kurset, fikk deltakerne i oppgave å jobbe med et valgt prosjekt som skulle komme klubben deres til gode. Dette ble begynnelsen på Mathias sitt prosjekt med mål om å forbedre svømmeopplæringen i Halden kommune. På bildet over ser vi Mathias presentere arbeidet (som han også arbeidet videre med etter kurset) for Daglig leder-nettverket i NSF, hvor det viktigste målet var å påvirke politikerne til å bygge nytt svømmeanlegg.

Jeg oppdaget at jeg kunne gjøre en forskjell og starte en prosess.

Lederkurs for ungdom som døråpner

Lederkurs for ungdom åpnet dører for hva han kunne få til. På kurset fikk han noen verktøy til å gå den veien han selv ville og gjøre endringene han har tenkt på lenge. Han sier også at lærdommen fra kurset også kommer til nytte i livet generelt, ikke bare i klubbarbeid. Kurset dannet en grunnmur og ga verktøy som var nyttig i forhold til den veien han hadde lyst til å gå videre da han var ferdig på videregående.

Kurset ga meg den selvsikkerheten og tryggheten, at jeg kan få til ting.

Det blir spennende å følge Mathias videre. Og vi gleder oss til å møte et nytt kull som starter opp 4.-6. november!


Lederkurs for ungdom tiltrekker seg hvert år engasjert og dyktig ungdom. Kurslærerne legger fokus på at det viktigste er ikke hva som blir utrettet, men lærdommen og erfaringene man tar med seg på veien. Andre prosjekter har hatt som mål å:

  • Fremme samhold og inkludering blant trenere og instruktører
  • Øke aktivitets- og treningstilbudet i klubb
  • Øke kompetansenivå blant dommere
  • Økt konkurransetilbud
  • Forbedre svømmetilbudet blant skoleelever i kommunen
  • Forsterke det sosiale miljøet blant klubbens yngre utøvere

 

Det er fortsatt ledige plasser til årets kurs! Har klubben din engasjert ungdom?

I så fall håper vi å se dem på årets Lederkurs for ungdom! Klikk for informasjon og påmelding.

 

X