go up

Høyt nivå på siste ledersamling

Vi var spente på å se ungdommene igjen og svært nysgjerrige på å høre hvordan det hadde gått med dem i praksisperioden i klubb, og hvilket utbytte de hadde fått av å jobbe med handlingsplanen som ble laget etter første kurshelg i høst.

16. februar var det klart for siste samling av Lederkurs for ungdom. Lørdagens program gikk blant annet ut på å løse aktuelle klubb-caser. Deltakerne satte seg godt inn casene og brukte tid på å gjøre research, fordelte oppgaver i gruppen, og viste høy grad av refleksjon rundt oppgavene. Dette gjaldt også de mest omfattende casene.

Arbeid med handlingsplanene hadde blitt vel gjennomført og deltakerne hadde gjort nødvendige justeringer underveis.

Flere mente at det mest utfordrende kanskje var å overbevise styret i klubb, men ungdommene ga ikke opp og stilte mer forberedt og med solide argumenter neste møte. Godt jobbet!

Flere av ungdommene er usikre på hva høsten bringer. Noen begynner på studier, flytter fra hjemstedet, eller drar på backpacking. Vi er ikke i tvil om at de har en lysende fremtid i møte, og vi håper at en eventuell pause fra idretten ikke stopper dem fra å komme tilbake. Kurset viste at deltakerne uten tvil er en stor ressurs ute i klubbene. Vi ønsker dem lykke til videre!

(Bildet over er fra første samling i november.)

 

Er du mellom 15-19 år og engasjert i svømmeidretten eller ønsker å bli det? Synes du dette kurset høres interessant ut? Les mer om Lederkurs for ungdom og meld deg på neste kurs med oppstart til høsten. Påmelding kommer.

X