go up
Topp bilde Om Forbundet. Banedeler

Høring – ny mesterskapsstruktur og endring av junioralder i svømming

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund sender ut en høring som omhandler ny mesterskapsstruktur og endring av junioralder i svømming.

Høringsinstansene er kretser, svømmeklubber, Forbundsstyret, administrasjon, Lovutvalg og Dommerutvalg.
Høringssvar sendes inn til svu@medley.no innen 1. juli 2017.

Det er bare høringsinstansene som kan sende høringssvar.
Hver høringsinstans kan maksimalt sende ett svar.

 

Bakgrunn:

Forbundsstyret i NSF har delegert ansvaret for å evaluere og foreslå forbedringer til mesterskapsstruktur til Svømmeutvalget (SVU). Dagens stevnestruktur har vært holdt stabil i mange år.

SVU mener det er naturlig å vurdere endringer i dagens struktur, sett i sammenheng med både med endringer i nasjonale behov og internasjonale endringer innen svømmesporten.

Det har i løpet av 2015 og 2016 kommet flere innspill fra landslagstrenere og klubber med ønske om endringer i dagens mesterskapsstruktur. Det er har blant annet kommet ønsker om å tilpasse terminlisten for nasjonale mesterskap til den internasjonale terminlisten, samt å tilpasse junioraldersgrensen til internasjonalt nivå.

SVU igangsatte derfor et arbeid med å utvikle et utkast til ny stevnestruktur senhøstes 2016. I arbeidet med disse oppgavene tar utvalget hensyn til sportslige argumenter så vel som praktiske og økonomiske.

Det er samlet innspill fra forskjellige aktører i svømmemiljøet, både fra kretser, klubber, trenere og enkeltpersoner. Det er også gjennomført møter med sentrale ressurspersoner som landslagstrenere og representanter fra større klubber.

 

Videre prosess:

Endelig beslutning for ny stevnestruktur og aldersgrense for junior vil bli fattet etter at dokumentet har vært på høring.

Ny stevnestruktur publiseres 15. september 2017.

Ny stevnestruktur er innføres 1. januar 2019.

 

X