go up

Høring konkurransestruktur svømming

Svømmeutvalget har sendt ut en høring til klubber og kretser, angående konkurransestrukturen i svømming. Høringen vil danne grunnlag for sak om eventuelle endringer i mesterskapsstrukturen til Forbundstinget i 2025.

 

Frist for tilbakemeldinger er satt til 1.oktober 2024, og sendes til svu@medley.no   

 

NB!

Det understrekes at tilbakemeldingene må være forankret i en av høringsinstansene, og tilbakemeldinger fra enkeltpersoner vil ikke tas med i evalueringen.

 

Les mer i vedlegget nedenfor.

X