go up

Høring – flytting av tidspunkt for Landsstevnet i svømming

Svømmeforbundet annonserer med dette en høring om endring av tidspunkt for Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede. Landsstevnet i svømming har tradisjonelt vært arrangert i slutten av oktober. De siste årene har det blitt arrangert i slutten av september/begynnelsen av oktober. Grunnen til at det har blitt flyttet fram, har vært for å unngå kollisjoner med andre stevner som arrangør har vært involvert i.

Vi har mottatt innspill fra svømmeklubber om at september/oktober er for tidlig i sesongen, med tanke på at mange ikke starter opp før i slutten av august/begynnelsen av september. Det er derfor et ønske om å flytte Landsstevnet til senere i sesongen.

For at tidspunkt for Landsstevnet skal være forankret i klubbene, inviteres klubber med dette til høring.

Det er bare svømmeklubber som kan sende inn høringssvar og det kan kun sendes inn ett svar pr klubb.
Det gjøres oppmerksom på at klubber som har deltatt på Landsstevnet de siste årene, samt de større klubbene får tilsendt høringen på e-post.

Frist for høring er satt til 1. mars. Høringssvar sendes til kristin@svomming.no

 

Svømmeforbundet sin vurdering av tidspunkt

  • Landsstevnet skal være et stevne som utøvere skal kunne trene mot gjennom sesongen. Ved å legge stevnet til februar/mars, får utøvere og klubber god tid til trening og forberedelser – og de har et stevne å trene fram mot som kan være en motivasjon i treningen.
  • Ved å legge Landsstevnet senere i sesongen, kan en få med flere deltakere. Rekrutter som starter opp på høsten kan ha Landsstevnet som en motivasjon og et konkret mål å jobbe mot gjennom høsten og tidlig vinter.
  • NSF og arrangørklubben de siste årene ser at det er mange klubber som er svært sent ut med påmelding. Mange har kommet etter fristen. Dette kan skyldes den korte tiden det er fra sesongstart til det er påmeldingsfrist.
  • For klubbenes del kan det også ha en positiv effekt at de har bedre tid til forberedelser. I dette ligger også det å få med ledsagere (for de som har behov for det), påmelding og bestillinger.
  • NM kortbane, vil fra 2019 arrangeres om høsten, mens LÅMØ (Landsdels årsklassemønstring) vil bli arrangert i mars. Ut over LÅMØ er det få stevner å ta hensyn til i denne perioden. Det en må se nærmere på fra år til år og tilpasse til arrangør, er hvem som arrangør av LÅMØ, tidspunkt for vinterferie rundt i de ulike fylker. *
    *LÅMØ er et stevne der parautøvere ikke deltar. Men – NSF ønsker ikke at sentrale arrangement som Landsstevnet og LÅMØ skal arrangeres på samme helg.

Svømmeforbundet har tatt for seg terminlisten og tidspunkter for de ulike mesterskap – og har ut fra dette funnet at februar/mars (i ukene 6/7/8/9/10) vil være det beste tidspunktet for å arrangere Landsstevnet. Grunnen til at det ikke er satt et bestemt ukenummer, er av hensyn til vinterferie og hvem som er arrangør. 

 

Videre prosess

Høringssvar som kommer inn, blir gått gjennom av NSF sitt Parautvalg. Det er også utvalget som sammen med administrasjonen i NSF tar en endeling beslutning. Arbeidet med å få på plass arrangør for Landsstevnet 2019 starter umiddelbart etter vedtak og Landsstevnet 2019 arrangeres på tidspunkt i henhold til vedtak.

X