go up

Har skapt et stort engasjement blant kvinnelige svømmetrenere

Trenernettverket for kvinner i NSF er inne i sitt tredje år i ledelsen av NSFs prosjektgruppe. Det er skapt et stort og positivt fellesskap for kvinnelige svømmetrenere i Norge hvor stikkord som fellesskap, inspirasjon, støtte og det å “heie på hverandre” står sterkt. Fem ambisiøse og motiverte trenerne skal ta ansvar for flere samlinger og mer engasjement i 2024.

Kvinner ønsker å være trenere på et høyere nivå

Det ble arrangert hele 13 nettverkssamlinger i 2023, på regionale og nasjonale stevner, mesterskap og på Trener/lederkonferansen. Alle kvinnelige trenere som var tilstede her ble oppfordret til å delta, uavhengig av nivå og ambisjoner. Arrangering av nettverkssamlinger er et av tiltakene under prosjektet “Flere kvinnelige trenere” som har økt kjønnsbalanse blant trenere på de høyere nivåene som mål. Prosjektet er støttet av World Aquatics som er godt fornøyde med NSFs innsats.

Trenere rapporterte i en anonym undersøkelse på slutten av 2023 at deltakelse i nettverket har bidratt sterkt til:

  • Utvidet nettverk blant trenere
  • Økt motivasjon til å utvikle seg som trener
  • Inspirasjon/motivasjon til å fortsette i trenergjerningen
  • Inspirasjon til å ta mer trenerutdanning
  • Mer kunnskap/bevissthet om å nå sine ambisjoner som trener

En overvekt av trenerne rapporterte også at de ønsket å være trener på et høyere nivå enn det de er på i dag.

Økt bevissthet om styrken av nettverk og ansvar for egen utvikling

Samlingene har hatt fokus på å bli kjent, og det gjerne har vært et tema oppe til diskusjon. Trenere har holdt inspirerende innlegg om egne erfaringer og sin reise som trener. At andre tar steget opp og tør å satse på en karrierevei som trener, viser andre at det er mulig. Samlingene vært oppbyggende og motiverer og inspirerer til å se muligheter og å selv ta ansvar for å nå egne ambisjoner som trener. Stikkord som går igjen på samlingene er: Tro på seg selv, tørre å si ja og ta sjanser som byr seg, vise at man “finnes”, “work/life balance” og å selv foreslå bedre løsninger. Det er ikke alle som har et indre kall for treneryrket eller å ta steget oppover i nivå. Trenernettverket er for alle, også dem som vil utvikle seg på det nivået de allerede er på. 

Oppfordrer klubber til å gi muligheter

Vi er overbeviste om at kjønnsbalanse blant trenere skaper bedre trenerteam, flere og bedre prestasjoner og at flere utøvere holder på med idrett lengre. Tiltak som nettverkssamlinger og trenerutdanning er ikke nok for at vi skal nå en bedre kjønnsbalanse på de høyere nivåene. Kvinnelige trenere må bli sett og og få tillit i klubb! Ingen har relevant erfaring på et høyere nivå før man har prøvd, og det er tydelig at det flere trenere som er klare for større utfordringer.

Vil se alle kvinnelige trenere på nettverkssamlingene på LÅMØ

Årets første nettverkssamlinger skjer på LÅMØ, og beskjeden fra prosjektgruppen er klar og tydelig: De vil se alle kvinnelige trenere!

Informasjon om tid og oppmøtested for din region, finner du i Facebook-gruppen eller på Instagram-siden til Trenernettverket for kvinner i NSF.

Prosjektgruppen på planleggingsmøte for nettverkssamlinger i 2024 på Ullevål stadion i februar. F.V: Andrea Kittelsen (Lambertseter SK), Vera Nowbuth-Thoresen (Kirkenes SK), Alma Moen (Grimstad SK), Mia Olden Larsen (Trondhjems SLK) og Tiril Fredrikke Rist Jensen (Bergens SC).

X