go up

Hamar IL har startet paramottak

Hamar IL har i 2023 opprettet et nytt mottak av barn som vil drive med paraidrett. Paramottaket har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Paratilbudet i Hamar er foreløpig organisert som en egen gruppe under Hamar IL og per i dag tilbys idrettene svømming, kunstløp, turn og fotball. Hamar IL har 13 idretter og dersom et barn ønsker å være med i en idrett som ikke har eget paramottak kan klubben legge til rette med en trener som har kompetanse på området. Barnet vil da inngå i en gruppe med funksjonsfriske utøvere.

Det nye para-initiativet i Hamar IL har fått en fin start og engasjementet i svømmegruppa er stort. Treningen er i første omgang lagt opp til å vare fra uke 35-49 for så å starte opp igjen etter jul, og alle deltakerne har sagt at de fortsetter når gruppa starter opp igjen på nyåret.

Gjengen trener hver torsdag og det har så langt vært en stor suksess. En av våre deltakere i gruppa har allerede vært på svømmestevne i Akershus. Det ga mersmak, og hun er klar for å delta i flere konkurranser fremover. Målet for sesongen er Landsstevne i Trondheim i mars. Vi håper å få flere med, siger Malin Kaveldiget, paraansvarlig i Hamar IL.

Paratrener i Hamar IL svømmegruppe, Jørgen og kurslærer Audhild Tho Køhl. Foto: Hamar IL

Ildsjeler og frivillige gjør det mulig

Initiativet bak svømmegruppa for paraidrettsutøvere kom fra en ildsjel og frivillig i Hamar IL Svømming. Hun ville starte noe for målgruppen i Hamar og tok derfor kontakt med de para-ansvarlige i Hamar IL for å høre mer om mulighetene. Oppakningen har vært stor, også blant ildsjeler og frivillige, idrettskretsen og idrettsrådet. Klubben har også vært i kontakt med politikere og kommuner slik at det nå er bygget et sterkt grunnlag for videre arbeid.

Svømmetilbudet ledes av 3 trenere med god kompetanse og mye engasjement. Det er ganske store individuelle forskjeller på de som er med i gruppa. Noen er mest opptatt av lek, mens andre vil fokusere mer på trening. Etter hvert som trenerne har blitt kjent med de som er med, klarer de å tilpasse aktiviteten til hver enkelt, sier Kaveldiget.

Tilpasning og hensyn til ulike behov er av stor betydning for Hamar ILs paragruppe, da det viktigste er at alle føler seg trygge, ivaretatt og inkludert. Her må det være plass til alle. For å skape en sosial arena der både utøvere og foresatte kan bli bedre kjent, har Hamar IL også åpnet «Gøy i lag fritidsklubb». Fritidsklubben er et lavterskeltilbud som er gratis for målgruppen og de ansvarlige bak håper at det kan være med å rekruttere flere inn i idretten.

Det er alt verdt det til tross for utfordringene

Paratilbudet i Hamar IL er foreløpig finansiert gjennom ulike tilskudd, men målet for klubben er at paratilbudet skal være et tilbud på lik linje med klubbens øvrige tilbud og at de som ønsker å delta på svømming skal være en del av Hamar ILs svømmegruppe. Det krever planlegging og finansiering for å gjøre det mulig, da slik integrering innebærer ansettelse av trenere og med tiden også vil medføre deltakelse i konkurranser. Hamar IL er imidlertid villige til å kjempe for det, og søker alle stiftelser og fonde som de kan.

Mye av arbeidet med paraidrett innebærer å søke midler. Det er en fulltidsjobb og vi har en ansatt i Hamar IL som bruker mye tid på nettopp dette. Vi setter derfor stor pris på all støtten vi har fått så langt, og håper at den vil fortsette også i fremtiden. Dessuten ville vi ikke kunne hatt dette tilbudet uten de mange frivillige som også hjelper til, sier Kaveldiget.

Til tross for utfordringene er det ingen tvil om at satsingen er verdt alt arbeidet.

Det å kunne se gleden idrett gjør med alle barn, sier sitt om hvorfor dette prosjektet er så viktig for oss. Det er veldig viktig at alle barn skal kunne føle at de passer inn, kjenne på mestring, tilhørighet og glede. Samt at dette er en trygg arena hvor man kan bygge vennskap og relasjoner. Idrett er viktig, og skaper et solid grunnlag for å utvikle både språk og fin- og grovmotorikk. Og bare det at de kan innse hvor sterke og gode de er i det de liker å gjøre. Derfor er det viktig for oss å kunne finne den rette idretten sammen, for å styrke de gode egenskapene til barna! Det gir oss et enormt engasjement å se gleden barna får av å delta i idretten. Vi mener alle fortjener det samme tilbudet som funksjonsfriske, det er dette vi jobber og brenner for, og grunnen til at alt arbeidet er verdt det, slutter Malin Kaveldiget.

X