go up

Gjør det enkelt å arrangere Dugnad!

Mange av våre frivillig ildsjeler i klubbene bruker mye tid og krefter på dugnadsarbeid for å samle inn penger. Deltager.no har over flere år vært en samarbeidspartner for Norges Svømmeforbund, i tillegg til å være en verdifull ressurs for idretten med målsetning om å gjøre hverdagen enklere for klubbene og dets medlemmer. Derfor lanserer de nå i samarbeid med tre av de største dugnadsleverandørene i Norge, en helt ny måte å gjennomføre dugnad på – Digital Dugnad. 

Dugnad er tradisjonelt sett en viktig inntektskilde for klubbene, og dugnadsånden i Norge er stor fordi salg av dugnadsartikler ofte gjør at treningsleir, stevner og andre aktiviteter kan gjennomføres. Med Digital Dugnad slipper man kontanthåndtering, manuelle oversikter, innsamling og retur av usolgte varer, purring på betaling, og de andre ulempene man ofte opplever med tradisjonell dugnad.

LES MER OM DIGITAL DUGNAD.

X