go up

Gabriel Steen blir Para ung-ambassadør

Gabriel Steen, vår unge, lovende parasvømmer har av Olympiatoppen blitt valgt ut til være Para ung-ambassadør for region Midt-Norge. Han skal nå være med på å synliggjøre norsk paraidrett og alle de muligheter som finnes!

Para ung-ambassadør er et nasjonalt prosjekt som har blitt mulig gjennom samarbeidet mellom Olympiatoppen og Stiftelsen Vi . Prosjektet skal være med å gi allerede etablerte ParaUng utøvere en mulighet til å bidra positivt i å fremme paraidretten og være gode forbilder for yngre utøvere.

Olympiatoppen håper at prosjektet bidrar til at  paraidretten skal bli mer synlig lokalet og regionalt  – slik at flere ønsker å begynne med idrett og at ikke minst at tilbudet rundt om i klubbene skal bli enda bedre!

Gabriel er en ambisiøs svømmer med mål om å bli blant de best! Fellesskapet i idretten, med gleder, utfordringer og muligheter er viktig – og Gabriel ønsker at flere skal få være en del av dette gode idrettsmiljøet!

Som for Som ParaUng-ambassadørene vil Gabriel være synlig både i sosiale medier og på lokale og regionale arenaer der en vil vise fram paraidretten.

Gabriel er et godt forbilde  og en god ambassadør for idretten! Vi ønsker Gabriel lykke til!

 

Se video med Gabriel Sten og Yvette Hoel fra Olympiatoppen Midt-Norge på vår FB-side

 

 

 

X