go up
Bilde: Konferanse

Forslagsfrist til Svømmetinget – 5. februar

Svømmetinget 2016 arrangeres i Bergen i perioden 22.-24. april. Forslagsfristen for klubber og kretser er fredag 5. februar. Det betyr at alle forslag som ønskes behandlet på Tinget må være sendt til post@svomming.no senest fredag 5. februar 2016 kl 24.00.

X