go up

Forskningsprosjekt om utøveres totalbelastning

Norges idrettshøgskole og Norges Svømmeforbund samarbeider om et viktig forskningsprosjekt. Vi ønsker å undersøke hvilken totalbelastning utøvere innen svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo, født mellom 1993 og 2003, blir utsatt for. Utøvere i denne aldersgruppen må strukturere og organisere hverdagen sin godt for å oppleve en positiv prestasjonsutvikling.

De har gjerne doble treningsøkter kombinert med skole, familie og sosiale aktiviteter. Det er derfor viktig at utøverne balanserer hverdagen sin med tanke på treningsbelastning, restitusjon, trivsel og treningsiver. Når denne balansen ikke er god, kan de oppleve både mentale og fysiske utfordringer, som igjen kan føre til en høyere risiko for både skade og sykdom. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om totalbelastningen dere utøvere er utsatt for.

Vi oppfordrer alle utøvere 16-26 år å fylle ut spørreskjemaet!

En fin måte å gjøre dette på er at treneren din setter av 20 minutter i forkant av en trening for gjennomføring av spørreundersøkelsen.

For Norges Svømmeforbund er det viktig å få oppdatert kunnskap om utøvernes totalbelastning, slik at vi kan finne gode tiltak som bidrar til å redusere frafall og sikrer at flere blir med lengst mulig.

På undersøkelsens førsteside finner du all informasjon om forskningsprosjektet, så klikk deg videre her for å lese mer.

Se hva det handler om

X