go up

Forskningsprosjekt om totalbelastningen til utøvere i Norges Svømmeforbund

Vil du som utøver bidra med verdifull informasjon som vil gi kunnskap som kan ha stor betydning for andre utøvere, trenere, støtteapparat, NSF og innen vitenskapelig forskning?
Da ønsker vi veldig gjerne at du deltar i dette forskningsprosjektet!

 

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvilken totalbelastning utøvere fra fylte 16 år innen svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo, blir utsatt for.

 

Dere som er aktive utøvere i denne aldersgruppen, må strukturere og organisere hverdagen deres godt for å oppleve en positiv prestasjonsutvikling. Dere har gjerne doble treningsøkter daglig, som kombineres med skole, familie og sosiale aktiviteter. Det er derfor viktig at dere balanserer hverdagen på en god måte med tanke på treningsbelastning, trivsel og restitusjon. Når denne balansen ikke er god risikerer man å oppleve både mentale og fysiske utfordringer, som igjen kan føre til en høyere risiko for både skade og sykdom. Det er derfor viktig å innhente mer kunnskap om totalbelastningen som dere utøvere daglig blir utsatt for.

 

Vi oppfordrer derfor alle utøvere fra fylte 16 år og eldre til å fylle ut spørreskjemaet!
Det vil ta deg ca. 10-15 min å gjennomføre spørreundersøkelsen.

 

En fin måte å gjøre dette på kan for eksempel være at treneren din setter av 10-15 minutter i forkant av en treningsøkt for å gjennomføre spørreundersøkelsen.

 

For NSF er det viktig å få oppdatert kunnskap om utøvernes totalbelastning, slik at vi kan finne gode tiltak som sikrer at flere utøvere trives og blir med lengst mulig.

 

På undersøkelsens førsteside finner du all informasjon om forskningsprosjektet, så klikk deg videre her for å lese mer.

 

X