go up

Forlenget autorisasjonsperiode for dommere

Norges Svømmeforbund har besluttet å forlenge autorisasjonsperioden for dommere med 1 år. Kravet for å opprettholde autorisasjonen som dommer er å dømme på minst 5 stevneøkter i løpet av to år. 2020 har vært preget av få stevner/mange avlysninger og mange dommere ville hatt problemer med å få 5 økter. Det vil si at de som har autorisasjon som går ut 31.12.2020/01.01.2021 vil automatisk få ny autorisasjon til 31.12.2021, uavhengig hvor mange stevner de har gjennomført.

Det samme gjelder for aspiranter, aspirantperioden utvides med 1 år, slik at de nå kan bruke 2 år fra gjennomgått kretsdommerkurs, på å gjennomføre aspirantstevnene. Dette gjelder for de som tok Kretsdommerkurs i 2019 og 2020.

Du som dommer eller klubben din skal ikke gjøre noe. Autorisasjonen oppdateres for alle det gjelder i Medley.

X