go up

Fargeendring på dommeruniformen

Det har vært standard prosedyre i mange år at dommere i regi av NSF stiller til mesterskap i hvit bukse og hvit topp. Denne tradisjonen hører nå fortiden til etter at forbundsstyret i NSF har bestemt at dommere i regi av NSF skal ha på seg hvit topp og sorte bukser. Endringen kommer blant annet etter ønske fra dommerne selv.

De siste årene har vi sett at dommere internasjonalt har gått over til å bruke mørke bukser. Sverige har blant annet god erfaring med bruk av mørke bukser. Forbundsstyret (FS) i Norges Svømmeforbund (NSF) har nå besluttet at det blir mørke bukser også på stevner i Norge. Endringen er etter ønske fra mange av våre dommere, blant annet med begrunnelsen om at det gjør rekrutteringen enklere og ivaretakelsen av dommere bedre.

Dagens hvite piquetskjorter skal fortsatt brukes, men buksene skal nå være sorte.

FS har vedtatt å innføre kravet om sorte bukser med hvit overdel som dommeruniform på NSF mesterskap og mønstringer gjeldene fra NM ungdom i oktober 2023. Av praktiske hensyn har FS vedtatt at samme standard gjelder for alle approberte stevnet fra 01.01.2024.

X