go up

Etiske retningslinjer for internasjonal representasjon

I arbeidet med å sikre at NSF er en organisasjon som opptrer med integritet både nasjonalt og internasjonalt, er det utarbeidet etiske retningslinjer for internasjonale representanter.

Retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte som representerer NSF internasjonalt, og tydeliggjør forventningene til representantenes opptreden under internasjonal representasjon. Som internasjonal representant forventes det at du opprettholder tilliten og omdømmet til norsk idrett, viser kulturell sensitivitet og følger norsk lov, internasjonale menneskerettigheter og gjeldende lover og regler i vertslandet.

Etisk korrekt oppførsel er en forutsetning for tillit til representantens profesjon og idretten som helhet.

Retningslinjene skal sees i sammenheng med andre relevante retningslinjer både for norsk idrett og internasjonale organisasjoner.

Du finner de etiske retningslinjer for internasjonal representasjon her: https://svomming.no/forbundet/lover-og-regler/

Her er også lenke til andre etiske retningslinjer i nasjonal og internasjonal idrett.

X